Om Danes Worldwide

Den 30. april 1919 stiftedes Dansk Samvirke med henblik på at øge forbindelsen mellem danskere hjemme og i udlandet samt at gøre Danmark mere synlig uden for landets grænser. Den målsætning har lige siden stået centralt for arbejdet i foreningen, der siden 1972 har haft Hendes Majestæt Dronning Margrethe som protektor.

Foreningen har lige fra sin etablering haft en række forskellige tilbud og aktiviteter for danskere i udlandet. Året efter stiftelsen startede udgivelsen af ’Danmarksposten’, der med artikler og reportager også i dag orienterer udlandsdanskere om udviklinger og tendenser i det danske samfund. Øvrige aktiviteter indbefatter en rådgivningsservice, uddannelsesprogrammer i dansk sprog og den årlige sommerskole i Danmark for børn og unge. I 1998 omdøbtes foreningen til Danes Worldwide og udskifter samtidig logoet til det her viste med Piet Heins Danmarks globus.

Mere information om Danes Worldwide: https://www.danes.dk/