Utzon Museum Fredensborgs bestyrelse og administration

Museets bestyrelse består af:

  • Torben Nielsen, formand (udpeget af DSI Fredensborghusenes bestyrelse)
  • Pál Jauernik (udpeget af DSI Fredensborghusenes bestyrelse)
  • Mette Saaby Nielsen (udpeget af DSI Fredensborghusenes bestyrelse)
  • Knud Ove Pedersen (valgt af og blandt Fredensborghusenes beboere)
  • Michael Asgaard Andersen (udpeget af Utzon Center Aalborg)

Utzon Museum Fredensborgs administration varetages af:

Pál Jauernik, Museumsdirektør