Fredensborghusenes bestyrelse og administration

Fredensborghusenes bestyrelse består af:

  • Jacob Saxild, formand (udpeget af Danes Worldwide)
  • Leif Jensen, næstformand (udpeget af Danes Worldwide)
  • Susanne Østergaard Lundby (udpeget af Danes Worldwide)
  • Lars Himmer (udpeget af Danes Worldwide)
  • Jette Møller Botes (udpeget af Danes Worldwide blandt Fredensborghusenes beboere)
  • Torben Nielsen (udpeget af FREMBO)
  • Vivian Barnekow (valgt af og blandt Fredensborghusenes beboere)

Fredensborghusenes administration varetages af:

  • Pál Jauernik, administrationschef

Yderligere information om Fredensborghusene 

For de der er interesseret i en bolig i Fredensborghusene, i at besøge Fredensborghusenes museum eller at benytte restaurant & guesthouse henvises til siderne herom.

Fredensborghusenes vedtægter, årsberetning 2020-21 og principper for god fondsledelse