Fredensborghusenes bestyrelse og administration

Fredensborghusenes bestyrelse består af:

  • Viggo Nedergaard Jensen, formand (udpeget af Danes Worldwide)  
  • Torben Nielsen (udpeget af FREMBO)
  • Arne Lind (udpeget af Danes Worldwide blandt Fredensborghusenes beboerne)
  • Jacob Saxild (udpeget af Danes Worldwide)
  • Vivian Barnekow (valgt af og blandt Fredensborghusenes beboere)
  • Leif Jensen (udpeget af Danes Worldwide)
  • Susanne Østergaard Lundby (udpeget af Danes Worldwide)

Fredensborghusenes administration varetages af:

  • Pál Jauernik, administrationschef

Yderligere information om Fredensborghusene 

For de der er interesseret i en bolig i Fredensborghusene, i at besøge Fredensborghusenes museum eller at benytte hotel og restaurant henvises til siderne herom.

Fredensborghusenes årsberetning 2019-20 og principper for god fondsledelse