Fredensborghusenes historie 

Danes Worldwide stiftede Den selvejende Institution (DSI) Fredensborghusene for at skabe en boligbebyggelse for hjemvendte danskere. På initiativ af foreningens første administrative leder Albert Kamp udarbejdedes idéen til bebyggelsen sammen med formand, civilingeniør Jørgen Saxild fra Kampsax A/S og højesteretssagfører Valdemar Hvidt.

Idéen blev offentliggjort for foreningens medlemmer i 1957, og Jørn Utzon blev tilknyttet projektet som arkitekt. Han udarbejdede en bebyggelsesplan, hvor boligerne på en af de tidlige tegninger er skitseret med brugen af et vinkelformet gummistempel. Med økonomisk støtte fra foreningens venner og ikke mindst ingeniør Saxild rejstes den nødvendige kapital til bebyggelsen, der stod færdigbygget og endelig godkendt den 9. april 1964.

Bebyggelsen er siden opførelsen blevet kaldt mange navne, blandt andet ’Bakkedraget’ og ’Terrasserne’, som der står på frimærket fra 2002, men omtales almindeligvis "Fredensborghusene". Bebyggelsen indeholder ud over boliger og fællesrum også en restaurant samt flere gæsteværelser, der udlejes i kortere perioder til foreningens medlemmer og besøgende udefra.

Som et af de betydeligste boligprojekter fra sin periode, blev Fredensborghusene i 1987 erklæret bevaringsværdig og fredet.